Materiał siewny

Oferta na nasiona rzepaku

W tym roku przygotowaliśmy dla bardzo atrakcyjną ofertę na nasiona rzepaku. Oferujemy najwyżej plonujące w ocenie COBORU odmiany rzepaku hodowli Euralis: hybrydowego ES Imperio i liniowego ES Valegro.

ES Imperio to nowość na polskim rynku, odmiana o nowej świetnej genetyce, zarejestrowana w COBORU w 2016 roku. W ostatnich dwóch latach badań na pierwszym miejscu w plonowaniu, o bardzo dobrej zimotrwałości. Tę cęchę też zaobserwowaliśmy na pokazowej plantacji rzepaków w gospodarstwie w Linowie. W trakcie naszego corocznego spotkania z klientami "Dzień Pola PZZ" zorganizowanego w Linowie mogliśmy się o tym przekonać. ES Valegro jest drugi rok w naszej ofercie i obserwujemy bardzo dobrą kondycję tej odmiany po ostatniej zimie.

 ES IMPERIO

ODMIANA OZIMA, MIESZAŃCOWA, WYSOKO PLONUJĄCA

Mocne strony:

 •  bardzo wysoki potencjał plonowania
 • plon nasion: 59,1 dt/ha (116% wzorca)
 • wysoka zawartość tłuszczu w nasionach
 • zawartość tłuszczu w nasionach  47,8% s.m. nasion
 • bardzo dobra zimotrwałość i mrozoodporność
 • obecność genu RLM7 zabezpiecza rośliny przed najgroźniejszą chorobą rzepaku: suchą zgnilizną kapustnych, mało podatna na czerń krzyżowych, średnio na zgniliznę twardzikową
 • zalecana ilość wysiewu wynosi 400−500 tys. nasion na ha

ES VALEGRO

ODMIANA OZIMA, JAKOŚCIOWA, POPULACYJNA (LINIOWA)

Mocne strony:

 • Ÿwysoki potencjał plonowania
 • plon nasion 56,4 dt/ha (107% wzorca)
 • bardzo dobre zaolejenie (duża zawartość tłuszczu)
 • zawartość tłuszczu w nasionach 49,4% s.m. nasion
 • bardzo niska zawartość glukozynolanów
 • bardzo dobra zimotrwałość i mrozoodporność
 • mała podatność na choroby  m. in. suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych
 • Zalecana ilość wysiewu wynosi 500−600 tys. nasion na ha.

 

Jak co roku oferujemy wybrane odmiany rzepaku hodowli SYNGENTA:                                                                                     

 • SY KOLUMB- sprawdzony znany od lat, ciągle mam wielu zwolenników.                                                    
 • SY ALISTER- doskonały na stanowiska zagrożone kiłą.
 • SY SAVEO, SY FLORIDA- odmiany nowsze, ale już sprawdzone także pod kątem bardzo dobrej zimotrwałości.

W oparciu o nasze kilkuletnie doświadczenia rekomendujemy odmianę Gladius. Odmiana nigdy nie zawiodła i dostarcza świetny plon niezależnie od różnych warunków w trakcie wegetacji. Również wyniki badań COBORU umieszczają Gladiusa w czołówce najlepiej plonujących i  o najwyższej zimotrwałości.

Ponadto oferujemy odmiany nasiona rzepaków innych hodowli:

 • Rapool:  Atora, Popular, Mercedes, Marathon, Sherpa, Visby, Mentor, Mendelson
 • KWS:  Alvaro, Hybrirock, Kodiak, Marcopolos,  Scherlock, Quartz i in.
 • Ragt: Bonanza i Monsanto.

Zapraszamy do współpracy.